Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels ‘ De zieke werknemer’ gepubliceerd

woensdag, 18 mei, 2016

Op 21 april jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de beleidsregels ‘De zieke werknemer‘ gepubliceerd met daarin informatie over welke gegevens van zieke werknemers precies mogen worden verwerkt en wanneer. Ook wordt ingegaan op de bewaartermijnen van deze gegevens. Wij hebben voor u een samenvatting van deze beleidsregels opgesteld waarin nader wordt ingegaan op de specifieke voorschriften in de verschillende fases van de arbeidsrelatie, die belangrijk zijn voor u als werkgever.

U kunt hier deze samenvatting lezen.