Wat betekent Rutte III voor het arbeidsrecht?

woensdag, 18 oktober, 2017

Het Regeerakkoord 2017 heeft ‘natuurlijk’ ook een paragraaf over de arbeidsmarkt. Daaruit volgt onder meer dat de nieuwe regering werkgeverschap aantrekkelijker wil maken. Daarom zullen diverse regelingen bekeken gaan worden of daarin de juiste balans zit tussen bescherming van de werknemers en risico en kosten voor de werkgevers. Het Regeerakkoord bevat een opsomming van voorgenomen aanpassingen. Een selectie:

* Ontslag wordt iets makkelijker
In het huidige systeem moet een keuze worden gemaakt uit de wettelijk voorgeschreven ontslaggronden. De rechter moet beoordelen of ontslag toegestaan is op die grond. Er mogen nu niet meerdere gronden worden aangevoerd die allemaal wel een beetje van toepassing zijn. Dat gaat veranderen. Een cumulatie van ontslaggronden kan in de toekomst wel. En dan krijgt de rechter de mogelijkheid de helft van de transitievergoeding extra toe te kennen.

*Transitievergoeding (tv) wijzigt
-iedere werknemer bouwt vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst recht op een tv op (dat is nu vanaf 24 maanden);
-voor elk jaar dienstverband zal de tv 1/3 maandsalaris zijn, ook voor arbeidsovereenkomsten die langer dan 10 jaar hebben geduurd;
-de gunstige overgangsregeling voor 50-plussers (1 maand per dienstjaar voor de dienstjaren boven de 50) zal wordt gehandhaafd;
-ook scholingskosten gericht op een andere functie in de eigen organisatie mogen in de toekomst in mindering worden gebracht op de tv;
-andere scherpe randen van de tv, vooral voor mkb-ers, worden verzacht, zoals betaling van tv na 2 jaar ziekte.

*Contracten voor bepaalde tijd
Een werkgever zal weer 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar tijd kunnen aangaan met een werknemer.

*Proeftijd
In sommige situaties kan een proeftijd van 5 of 3 maanden worden overeengekomen.

*Contracten voor onbepaalde tijd aantrekkelijker
Het aanbieden van vaste contracten aan werknemers zal worden gestimuleerd. Daarbij zal worden gekeken naar beperking van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers, afschaffing Wet DBA, aanpassing ontslagrecht en aanpassing payrolling. Dat laatste blijft wel bestaan om werkgevers te “ontzorgen”, maar mag niet leiden tot benadeling van werknemers.

Bekeken gaat ook worden hoe premiedifferentiatie in de WW kan bijdragen aan aantrekkelijker maken van vaste contracten.

*Loondoorbetaling tijdens ziekte
Voor werkgevers tot 25 werknemers wordt loondoorbetaling tijdens ziekte verkort van 2 jaar naar 1 jaar.

*ZZP-ers en de Wet DBA
De wet DBA wordt afgeschaft. Er komt een nieuwe wet die de echte zelfstandige zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en anderzijds schijnzelfstandigheid (aan de onderkant) moet voorkomen.
Na invoering van de nieuwe wet geldt maximaal 1 jaar om te wennen aan de nieuwe wet en alle contractuele relaties daarmee in overeenstemming te brengen.
Wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wet?
Aan de hand van het tarief dat zal worden gehanteerd zullen er verschillende regels van toepassing zijn.
-bij een laag tarief voor langere tijd of bij het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten zal er altijd een arbeidsovereenkomst worden aangenomen;
-bij een hoog tarief (bijv. € 75,00 per uur) kan gekozen worden voor loonbelasting of werknemersverzekeringen (“opting out”);
-bij het middentarief wordt weer een soort VAR-verklaring ingevoerd; die moet worden aangevraagd bij de belastingdienst en op basis van de gegevens zal worden beoordeeld of iemand als een zelfstandige kwalificeert.

Tevens zal de regering onderzoeken of meer ZZP-ers zich kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

De regering zal deze voorstellen nog nader moeten uitwerken, waarbij de intentie is om de sociale partners en het werkveld te betrekken. We wachten het af!