Nieuws

10 mei


Nieuwe SER Fusiegedragsregels per 1 oktober 2015

Als bij een fusie of overname ten minste één Nederlandse onderneming (of een samenstel van ondernemingen) betrokken is waar 50 of meer personen werkzaam zijn, dan moet er voorafgaand aan die fusie of overname een melding gedaan worden aan de SER (Sociaal Economische Raad) en de betrokken vakbonden.

Lees verder