De geheimhoudingsverklaring of NDA nader belicht

maandag, 23 mei, 2016

Als je wilt gaan samenwerken met een andere partij, of in gesprek raakt over de koop of verkoop van (een deel van) je bedrijf, dan komt er vaak een moment waarop bedrijfsgevoelige informatie moet worden uitgewisseld. Op zo’n moment is het verstandig om eerst een geheimhoudingsverklaring (ook wel non-disclosure agreement of NDA) te (laten) ondertekenen.

Een geheimhoudingsverklaring beschermt je bedrijfsgevoelige informatie. Ook als de sfeer tussen jou en je gesprekspartner goed is, kan het toch voorkomen dat je gesprekspartner misbruik maakt van de verstrekte informatie, met alle schadelijke gevolgen van dien. Met een geheimhoudingsverklaring hou je dan ook de achterdeur gesloten.

Waar moet je op letten?

In een geheimhoudingsverklaring is het allereerst van belang dat je een goede omschrijving maakt van de reden of het doel van de informatieverstrekking. Daarmee omkader je direct waarvoor de informatie gebruikt mag worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan “informatie over bedrijf X in het kader van een mogelijke investering door bedrijf Y”. In de geheimhoudingsovereenkomst wordt dan vaak vermeld dat de verstrekte informatie niet voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor concurrerende activiteiten) gebruikt mag worden.

Daarnaast is het belangrijk dat er in de geheimhoudingsverklaring een boete wordt opgenomen voor het geval dat je gesprekspartner zich niet aan de afspraken houdt. Als er geen boete is opgenomen, dan mist de overeenkomst de spreekwoordelijke “stok achter de deur” en is het vaak lastig om in rechte een schadevergoeding te krijgen, omdat de daadwerkelijk geleden schade van het lekken van bedrijfsgevoelige informatie vaak heel lastig is aan te tonen.

Tenslotte is het van belang om erbij stil te staan welke partij er informatie verstrekt. Als er eenzijdig door één partij informatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld bij een mogelijke verkoop van het bedrijf), dan volstaat een eenzijdige geheimhoudingsverklaring door de ontvanger van de informatie. Maar als er door beide partijen over en weer informatie wordt uitgewisseld (bijvoorbeeld in het kader van een mogelijke samenwerking), dan is het raadzaam om een wederkerige geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan, waar beide partijen dan aan gebonden zijn.

Wij helpen graag verder met het aanreiken van een goede geheimhoudingsverklaring of de beoordeling van een geheimhoudingsverklaring die door je gesprekspartner is opgesteld. Dit is vaak al in een half uurtje geregeld, maar kan veel mogelijke schade voorkomen.