Deponering jaarrekening vanaf 2016 alleen nog elektronisch

dinsdag, 8 september, 2015

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Handelsregisterwet en het BW. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan moeten bedrijven in de toekomst hun jaarrekening verplicht via de elektronische weg aanleveren voor deponering bij de Kamer van Koophandel.

De wetswijziging is bedoeld om daarmee de lasten te verlichten voor de Kamer van Koophandel, maar ook voor het bedrijfsleven. Omdat het merendeel van de bedrijfsadministraties toch gevoerd worden via elektronische boekhoudsystemen, is minister Kamp van Economische Zaken van mening dat van bedrijven verwacht mag worden dat zij ook de jaarrekening langs elektronisch weg aanleveren.

Voor “kleine rechtspersonen” (minder dan 50 werknemers en minder dan EUR 8,8 miljoen omzet) zal de verplichting ingaan in 2016. Middelgrote bedrijven (tot 250 werknemers en EUR 50 miljoen omzet) hoeven pas in 2017 aan de verplichting te voldoen. En tenslotte voor de grote bedrijven zal de verplichting pas ingaan in 2019. Beursgenoteerde bedrijven zullen worden uitgesloten van deze verplichting.