Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (belangrijkste wijzigingen)

Sunday, 1 November, 2015

De Eerste Kamer heeft op 29 september jl. ingestemd met de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor werkgevers wordt het hierdoor veel aantrekkelijker om AOW’ers in dienst te nemen of te behouden. Beoogd is een deel van de wijzigingen al per 1 januari 2016 te laten ingaan.

De belangrijkste wijzigingen:

  • de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever tijdens ziekte van de AOW gerechtigde werknemer gaat van 104 weken naar 13 weken (en in 2018 mogelijk naar zes weken);
  • er geldt een opzegverbod bij ziekte van slechts 13 weken in plaats van 104 weken;
  • de opzegtermijn is één maand;
  • de ketenregeling mag voor AOW-gerechtigden afwijken tot maximaal 6 arbeidsovereenkomsten en een maximale duur van 4 jaar voordat deze als onbepaalde tijd geldt; alleen de arbeidsovereenkomsten die door de werknemer zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee;
  • een heel belangrijke wijziging is verder dat partijen fors minder re-integratieverplichtingen hebben bij een zieke AOW-gerechtigde werknemer. Zo is er geen verplichting tot het zoeken van passend werk bij een andere werkgever en geen verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak.

Deze wetgeving stimuleert dat werkgevers eerder AOW gerechtigde werknemers aannemen of in dienst houden en dit gaat naar onze verwachting ten koste van met name de groep van relatief dure en meer risicovolle werknemers van 50+.