Marc Kelder

Marc website
Advocaat partner ondernemingsrecht

Marc is een allrounder op het gebied van het ondernemingsrecht en (internationale) handelsrecht. Wat het ondernemingsrecht en het handelsrecht inhoudt, kunt u elders op deze website vinden. Adviseren, procederen en ‘fuseren’ behoren tot zijn palet van diensten.
Marc is gespecialiseerd in de aansprakelijkheid van accountants en andere professionals en in het tuchtrecht voor accountants. Hij kent de ins and outs van het procederen bij de Accountantskamer in Zwolle en bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Regelmatig kan hij een procedure voorkomen door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met de potentiële klager. Marc staat niet alleen accountants bij, maar adviseert ook klanten van accountants over hun relatie met de accountant. Behalve in MKB-accountantszaken heeft hij opgetreden in de meest geruchtmakende controle-zaken op dit gebied.

De kennis van het accountantsvak is nuttig bij andere rechtsgebieden. Het is altijd prettig om bij onderhandelingen over een overname of in een procedure te weten of de waardering respectievelijk het rapport van een accountant wel voldoet aan de uitgebreide regelgeving voor accountants.

Marc is op zijn best in crisis situaties. Na de analyse van de juridische positie en kennisneming van de zakelijke aspecten van de kwestie, draagt hij juridische en niet juridische oplossingen aan. Samen met de cliënt wordt de keuze gemaakt voor de beste oplossing. Of dat nu in een overname of in een geschil is, wordt, waar nodig samen, de strategie uitgevoerd. Soms moet dat razendsnel en 24/7.

Als andere expertise nodig is, werkt Marc graag samen met andere disciplines.

Marc heeft veel cursussen en presentaties gegeven. Hij is o.a. 10 jaar docent burgerlijk procesrecht geweest bij de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten.

Marc is lid van onder meer de Vereniging Corporate Litigation, de Dutch Corporate Finance Association en de Nederlandse Vereniging van Procesrecht.

Marc is lid van de redactie van het Tijdschrift Tuchtrecht. Als redactielid van dit tijdschrift is hij verantwoordelijk voor het accountantstuchtrecht en becommentarieerd hij regelmatig uitspraken die in het tijdschrift worden gepubliceerd.

Vanaf 1995 heeft Marc gewerkt bij Van der Steenhoven Advocaten, Baker & McKenzie en Van Diepen van der Kroef. In 2013 heeft Marc een lang gekoesterde wens vervuld door met anderen een eigen kantoor op te richten, dat in 2014 is gefuseerd met Milestone Advocaten.


Contactgegevens

telefoon : +31 (0)30 744 04 77

mobiel : +31 (0)6 553 944 98

mail : kelder@milestoneadvocaten.com

linkedin : Marc Kelder

CONTACT

Maliebaan 20
3581 CP Utrecht
Nederland
+31 (0)30 744 04 70
info@milestoneadvocaten.com

Contacteer mij

 
 

 

Regentesselaan 2
3818 HJ Amersfoort
Nederland
+31 (0)30 744 04 70
info@milestoneadvocaten.com