Mediation

Conflicten en geschillen zijn vervelend en kosten veel negatieve energie. Mediation is een snelle en effectieve manier om dan een goede oplossing te bereiken. Zo wordt voorkomen dat partijen erin blijven “hangen” en zich steeds dieper ingraven. Er kan een oplossing worden bereikt zonder dat er sprake is van een verliezer. Er hoeft niet geprocedeerd te worden en de nadelige consequenties van een procedure, zoals de onzekere uitkomst, de lange doorlooptijd, de vaak hoge kosten en de negatieve publiciteit worden voorkomen. Mediation vindt plaats onder toezegging van vertrouwelijkheid. Tijdens de medation komen alle belangen van partijen aan bod. Hierdoor is vaak er ruimte voor meer – en andere aspecten dan in een procedure. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken is strikt vertrouwelijk. Hierdoor kan de inhoud van de mediation, ook als er onverhoopt geen oplossing wordt bereikt, niet gebruikt worden tegen de andere partij. Caroline van der Zwet is een ervaren mediator en geregistreerd bij de MfN (Mediationfederatie Nederland). Daarnaast is zij docent mediation voor de Nederlandse Orde van Advocaten en lid van het bestuur van de NVVMA (Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten). Voornaamste werkterreinen van Caroline als mediator zijn:
– Conflicten tussen werkgevers en werknemers
– Conflicten tussen directieleden onderling of met de aandeelhouder(s)
– Conflicten tussen ondernemingen en ondernemingsraden
Partijen waarderen haar pragmatische, oplossingsgerichte en snelle aanpak en haar slagingspercentage is hoog.