Nieuwe SER Fusiegedragsregels per 1 oktober 2015

zondag, 10 mei, 2015

Als bij een fusie of overname ten minste één Nederlandse onderneming (of een samenstel van ondernemingen) betrokken is waar 50 of meer personen werkzaam zijn, dan moet er voorafgaand aan die fusie of overname een melding gedaan worden aan de SER (Sociaal Economische Raad) en de betrokken vakbonden. Voor de vakbonden geldt dan ook nog een consultatieverplichting. Dit is geregeld in de Fusiegedragsregels van de SER. De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van de werknemers bij een voorgenomen fusie of overname.

Op 18 september 2015 heeft de SER een herziene versie van de Fusiegedragsregels vastgesteld die op 1 oktober 2015 in werking zal treden. De belangrijkste wijziging van de Fusiegedragsregels is dat de term ‘bedrijfsleven’ ruimer wordt uitgelegd, waardoor de Fusiegedragsregels nu ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Voor de vraag of een organisatie tot het bedrijfsleven behoort, is bepalend geworden of deze bedrijfsmatig is georganiseerd. Ook de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep zijn steeds vaker bedrijfsmatig georganiseerd, waardoor deze nu dus ook onder de reikwijdte van de Fusiegedragsregels vallen.

De nieuwe Fusiegedragsregels zijn hier te vinden.