Ontslagaanvragen vaker afgewezen na invoering nieuwe ontslagwet

dinsdag, 8 maart, 2016

De hoorzitting in de Tweede Kamer over de Wwz op 2 maart 2016 bevestigde onze opinie dat ontslag van vaste arbeidskrachten er alleen maar moeilijker op is geworden sinds de invoering van de Wwz. Volgens hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling is het aantal geweigerde ontslagaanvragen in 2015 zelfs verdubbeld en is in 2016 een nog sterkere stijging van het aantal afwijzingen te zien.

Werkgevers moeten hun personeelsdossiers beter op orde hebben om tot een beëindigen te kunnen komen, terwijl dit in kleinere organisaties niet altijd haalbaar is qua tijd en kosten. De doorbetalingsperiode van twee jaar tijdens ziekte blijft en is langer dan in ieder ander land in de wereld. Het terugbrengen van de keten van 3 naar maximaal 2 jaar en een tussenpose van tenminste 6 maanden voordat een nieuwe keten begint, maken het arbeidsrecht bovendien zeer inflexibel. Deze maatregelen hebben dus niet het beoogde effect dat werknemers eerder een contract voor onbepaalde tijd krijgen, zoals het in de Wwz bedoeld was, integendeel; ze staan juist eerder weer op straat.

Wij menen dat het tijd is voor reparatiewetgeving maar minister Asscher wil hier nog mee wachten. Wij volgen de discussie over de Wwz op de voet en zullen u informeren zodra het debat in de Tweede Kamer is afgerond en eventuele maatregelen tot reparatie zullen worden genomen.