OR krijgt instemmingsrecht bij wijzigen pensioenregeling

dinsdag, 28 juni, 2016

De Tweede Kamer stemde op 7 juni jl. al in met een wetsvoorstel om de OR meer instemmingsrecht te geven bij wijziging van een pensioenregeling en op 21 juni jl. is de Eerste Kamer hiermee ook akkoord gegaan.

Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen, daarom is het belangrijk dat beide partijen hierop invloed kunnen uitoefenen. Als er een cao is waarin het pensioen inhoudelijk wordt geregeld dan is die invloed van beiden gewaarborgd. Als er geen cao is dan moet de invloed van de werknemers gerealiseerd worden via het instemmingsrecht van de OR. De huidige regeling is echter niet duidelijk en de OR heeft bij een ondernemingspensioen alleen het instemmingsrecht als de werkgever de pensioenregeling wil vaststellen of intrekken en niet bij het wijzigen van een pensioenregeling.

Als gevolg van het wetsvoorstel krijgt de OR straks ook instemmingsrecht bij het wijzigen van een pensioenregeling (ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of buitenlandse uitvoerder is). Instemming is niet vereist als het onderwerp al inhoudelijk is geregeld bij cao of als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Binnenkort zal de wet in werking treden. Klik hier voor het wetsvoorstel inclusief memorie van toelichting.