Overplaatsing leidinggevenden, specialisten en trainees wordt makkelijker voor multinationals

woensdag, 22 juni, 2016

Het is voor grote internationale concerns gebruikelijk om werknemers te verplaatsen tussen vestigingen in verschillende landen. In het land waar de werknemer wordt geplaatst moeten zowel werkgever als werknemer aan de nationale migratieregels voldoen. Tot op heden verschilden deze regels per EU-land. Daar komt binnenkort verandering in als gevolg van de EU-richtlijn (richtlijn 2014/66/EU) die op 29 november 2016 in werking zal treden. Door deze richtlijn, die ook wel “ICT richtlijn” wordt genoemd (waarbij ICT staat voor Intra-Corporate Transfers ), wordt het voor multinationals makkelijker om leidinggevenden, specialisten en trainees uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming binnen de EU. Deze expats krijgen straks een speciale gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning ( de “ICT-vergunning”), waarmee ze binnen het bedrijf van het ene EU-land naar het andere kunnen worden overgeplaatst. Leidinggevenden en specialisten krijgen een vergunning voor maximaal drie jaar en trainees voor maximaal één jaar. Het gaat naar schatting om ongeveer 3.500 à 4.000 personen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Op dit moment valt deze groep nog grotendeels onder de kennismigrantenregeling.

Naar aanleiding van deze EU-richtlijn zal de Nederlandse regelgeving op onderdelen moeten worden aangepast. De ministerraad heeft er daarom op voorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie mee ingestemd een ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. Het voorstel betreft een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000. De tekst van het besluit is nog niet bekend en wordt openbaar op het moment van publicatie in het Staatsblad.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.