Regeling Compensatie transitievergoeding

maandag, 1 april, 2019

Werkgever kan de transitievergoeding na twee jaar ziekte straks terugvorderen bij het UWV

Werkgevers kunnen de transitievergoeding die zij betalen of betaald hebben bij een beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte, terugkrijgen van het UWV. Op 26 februari 2019 is de regeling hierover in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling gaat in per 1 april 2020.

Om hiervan gebruik te maken is het niet van belang hoe het dienstverband is beëindigd: door het UWV, de rechter of via een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De werkgever kan dit pas doen nadat de vergoeding daadwerkelijk is betaald aan de werknemer en moet dit doen binnen 6 maanden na de betaaldatum.

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015

De regeling gaat gelden met terugwerkende kracht tot de datum waarop de transitievergoeding is ingevoerd (1 juli 2015). Dit betekent dat ook werkgevers die reeds voor 1 april 2020 een transitievergoeding na 2 jaar ziekte aan een werknemer hebben betaald, deze na 1 april 2020 kunnen terugvorderen van het UWV. Hiervoor geldt een afwijkende termijn. Werkgevers hebben in een dergelijk geval zes maanden de tijd om dit alsnog te doen. Zij dienen dit dus te doen tussen 1 april en 1 oktober 2020.