Uitspraak Arbeidsongeschiktheid

donderdag, 23 november, 2017

Komt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in dienst van verkrijger in geval van overgang van onderneming?

In een recente uitspraak van 7 november jl. gaat Hof Den Bosch op deze vraag in. De uitspraak van het Hof wees uit dat een werknemer alleen van rechtswege bij de verkrijger van de onderneming (of een onderdeel daarvan) in dienst komt als er nog uitzicht is op terugkeer in de eigen functie. Maar als een werknemer, zoals in deze situatie, al een jaar niet meer in staat is haar eigen werk te verrichten en vaststaat dat zij in de toekomst haar eigen werk niet meer kan doen als gevolg van blijvende beperkingen, dan gaat een werknemer niet mee over naar de verkrijger.

Deze uitspraak van Hof Den Bosch is in lijn met een ouder arrest van de Hoge Raad uit 2005 (Memedovic/Asito). Alleen ging het in het laatste geval om een werknemer die geen band meer had met zijn eigen functie als gevolg van schorsing (en dus niet als gevolg van ziekte).